Tel: +31 (0)6 - 47 52 06 15
Email: v.degroot@PBI-Support.nl
Bewuste keuzesKennis van zakenOnafhankelijk en integer

Bewuste keuzes

PBI Support zorgt voor ervoor dat de keuzes die tijdens het proces gemaakt worden bewust en weloverwogen zijn.

Kennis van zaken

PBI Support maakt de vertaalslag van strategisch beleid naar de praktijk.

Onafhankelijk en integer

PBI Support is onafhankelijk en daarmee een betrouwbare en integere projectpartner.

Bouw en woningtoezicht 

Tegenwoordig heeft de gemeente een meer dienstverlenende rol en gaan in taken terug naar de
basis. De wetgeving is hierop aangepast zodat het antwoord richting de bewoners en bedrijven “Ja,
mits” is in plaats van “Nee, tenzij”. Er wordt meer ruimte gegeven om kansen en mogelijkheden te
benutten. De werkwijze die ik hanteer is een oplossingsgerichte aanpak, waarbij transparantie en
integriteit hoog in het vaandel staat.

Als inspecteur bouw- en woningtoezicht zie ik toe op de naleving van wet- en regelgeving en
eventuele voorwaarden die bij de omgevingsvergunning zijn vastgesteld. Naast het uitvoeren van
inspecties op vergunningen, komt het ook voor dat er handhavende taken uitgevoerd moeten
worden. Afhankelijk van het beleid van de gemeente kan dit naar aanleiding van een klacht, melding
of eigen constatering zijn. Als er sprake is van een overtreding dan zal het handhavingstraject in gang
gezet worden.  

Veel voorkomende werkzaamheden zijn:  

  • Keuren van wapening en constructieve bouwdelen  
  • Keuren en nalopen van brandscheidingen  
  • Eindcontroles van vergunningen, zowel nieuwbouw als verbouw en gebruik  
  • Opstellen opname rapporten  
  • Onderzoek plegen naar legalisatiemogelijkheden (toetsing RO en bouwbesluit)  
  • Opstellen en versturen vooraankondigingen/ waarschuwingsbrieven  
  • Hoor en wederhoor met betrokken partijen en belanghebbenden 
Ontwikkelingen

Ontwikkelingen De bouw verandert. Daarmee verandert ook de manier waarop projecten succesvol ten uitvoer worden gebracht. Nieuwe contract- en organisatievormen, de steeds verder terugtredende overheid, het streven naar meer transparantie […]

Read More
Visie

Toekomstvisie Mensen die denken dat de bouw over drie jaar weer als vanouds zal zijn, hebben het mis. De afnemers hebben het blijvend voor het zeggen en we zullen als […]

Read More
Bouwmanagament

Het typerende in de bouw is dat alle partijen van verschillende vakdisciplines in een projectteam verenigd worden om samen een project te realiseren. Elke partij heeft een eigen belang in […]

Read More
Bouwbegeleiding

Directievoering en toezicht In het voortraject kunt u kosten besparen door de bouwdirectie voortijdig te betrekken in de prijs- en contractvorming. Door de hoeveelheid aan ervaring, opgedaan bij diverse bouwprojecten, […]

Read More
Bouw en woningtoezicht 

Tegenwoordig heeft de gemeente een meer dienstverlenende rol en gaan in taken terug naar de basis. De wetgeving is hierop aangepast zodat het antwoord richting de bewoners en bedrijven “Ja, […]

Read More