Tel: +31 (0)6 - 47 52 06 15
Email: v.degroot@PBI-Support.nl
Bewuste keuzesKennis van zakenOnafhankelijk en integer

Bewuste keuzes

PBI Support zorgt voor ervoor dat de keuzes die tijdens het proces gemaakt worden bewust en weloverwogen zijn.

Kennis van zaken

PBI Support maakt de vertaalslag van strategisch beleid naar de praktijk.

Onafhankelijk en integer

PBI Support is onafhankelijk en daarmee een betrouwbare en integere projectpartner.

Bouwmanagament

Het typerende in de bouw is dat alle partijen van verschillende vakdisciplines in een projectteam verenigd worden om samen een project te realiseren. Elke partij heeft een eigen belang in het bouwproces. PBI Support is de aangewezen persoon om die leidinggevende rol op zich te nemen. De bouwmanager controleert tijdens het proces of alle partijen zich aan hun afspraken houden en wijst hen op hun (wettelijke en contractuele) verantwoordelijkheden. PBI Support is uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. Wij sturen, in opdracht van u, alle betrokken partijen van het project aan, met als doel het optimale resultaat te bewerkstelligen. Met andere woorden: Wij helpen u als opdrachtgever het project gestructureerd aan te pakken en op een zo efficiënt mogelijke manier tot een goed einde te brengen. Het bouwproces kent veel deelnemers en elke deelnemer heeft zijn eigen belang. De architect wil een mooi gebouw, de constructeur een stevig gebouw en de installatieadviseur wil een gebouw met een optimaal klimaat. De opdrachtgever echter wil een functioneel, bruikbaar en duurzaam gebouw, voor een redelijke prijs en binnen een redelijke termijn gebouwd. Door oog te hebben voor die verschillende belangen kan de bouwmanager, optredend namens de opdrachtgever, een regisserende bijdrage leveren aan de totstandkoming van gebouwen. Hij is gespecialiseerd in het bewaken van tijd, geld en kwaliteit met de hulpmiddelen als informatie, organisatie en communicatie.

 

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen De bouw verandert. Daarmee verandert ook de manier waarop projecten succesvol ten uitvoer worden gebracht. Nieuwe contract- en organisatievormen, de steeds verder terugtredende overheid, het streven naar meer transparantie […]

Read More
Visie

Toekomstvisie Mensen die denken dat de bouw over drie jaar weer als vanouds zal zijn, hebben het mis. De afnemers hebben het blijvend voor het zeggen en we zullen als […]

Read More
Bouwmanagament

Het typerende in de bouw is dat alle partijen van verschillende vakdisciplines in een projectteam verenigd worden om samen een project te realiseren. Elke partij heeft een eigen belang in […]

Read More
Bouwbegeleiding

Directievoering en toezicht In het voortraject kunt u kosten besparen door de bouwdirectie voortijdig te betrekken in de prijs- en contractvorming. Door de hoeveelheid aan ervaring, opgedaan bij diverse bouwprojecten, […]

Read More
Bouw en woningtoezicht 

Tegenwoordig heeft de gemeente een meer dienstverlenende rol en gaan in taken terug naar de basis. De wetgeving is hierop aangepast zodat het antwoord richting de bewoners en bedrijven “Ja, […]

Read More