Bouw Management


Bouwmanagement

Het typerende in de bouw is dat alle partijen van verschillende vakdisciplines in een projectteam verenigd worden om samen een project te realiseren. Elke partij heeft een eigen belang in het bouwproces, waarbij soms het belang van de opdrachtgever op een tweede plaats komt te staan. PBI Support is de aangewezen persoon om die leidinggevende rol op zich te nemen en het belang van de opdrachtgever centraal te stellen. Als bouwmanager controleert PBI Support tijdens het proces of alle partijen zich aan hun afspraken houden en wijst hen op hun (wettelijke en contractuele) verantwoordelijkheden. PBI Support is uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. Wij sturen, in opdracht van u, alle betrokken partijen van het project aan, met als doel het optimale resultaat te bewerkstelligen. Met andere woorden: Wij helpen u als opdrachtgever het project gestructureerd aan te pakken en op een zo efficiënt mogelijke manier tot een goed einde te brengen. Het bouwproces kent veel deelnemers en elke deelnemer heeft zijn eigen belang. De architect wil een mooi gebouw, de constructeur een stevig gebouw en de installatieadviseur wil een gebouw met een optimaal klimaat. De opdrachtgever echter wil een functioneel, bruikbaar en duurzaam gebouw, voor een redelijke prijs en binnen een redelijke termijn gebouwd. Door oog te hebben voor die verschillende belangen en de doelstelling van de opdrachtgever kan PBI Support een regisserende bijdrage leveren aan de totstandkoming van het project.