Tel: +31 (0)6 - 47 52 06 15
Email: v.degroot@PBI-Support.nl
Bewuste keuzesKennis van zakenOnafhankelijk en integer

Bewuste keuzes

PBI Support zorgt voor ervoor dat de keuzes die tijdens het proces gemaakt worden bewust en weloverwogen zijn.

Kennis van zaken

PBI Support maakt de vertaalslag van strategisch beleid naar de praktijk.

Onafhankelijk en integer

PBI Support is onafhankelijk en daarmee een betrouwbare en integere projectpartner.

Overzicht diensten

Projectmanagement

 • Projectmanagement/ projectleider
 • Procesmanagement
 • Bouwmanagement

Bouwmanagement

 • Bouwmanagement
 • Contractmanagent
 • Directievoering nieuwbouw, renovatie
 • Directievoering sloop- en saneringswerkzaamheden
 • Kwaliteitstoezicht
 • Inspecteur bouw- en woningtoezicht

Interim-management

Als interim management kan PBI support invulling geven als het gaat om tijdelijk benodigde expertise voor de volgende valgebieden:

 • Uitvoeringsstrategie van complexe projectomgevingen
 • Opstellen van beleidszaken zoals PvE’s of overdrachtsprocessen
 • Onderhandelingen met ontwikkelaar en opdrachtnemers
 • Bedrijfsleider
 • Bouwlogistiek

 

Overig Support

De “bouwwereld” is een zeer breed werkgebied en daardoor zijn onze diensten ook divers. Hieronder volgt een opsomming van onze overige diensten waar wij ervaring in hebben:

Prijsvorming

 • Aanbesteding conform ARW 2005 (Nationaal / Europees)
 • Onderhandse aanbestedingen
 • Prijsonderhandelingen
 • Gunningsadvies

Bouwkosten

 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Investeringsbegroting
 • D.O. raming
 • Directiebegroting
 • Kostenraming
 • Kostenbemiddeling
 • Planmatige onderhoudskosten

Bouwkundige rapportages:

 • Bouwkundige keuringen
 • Staat van onderhoud
 • Jaarlijkse opname tbv planmatig onderhoud
 • Schade inventarisatie
Ontwikkelingen

Ontwikkelingen De bouw verandert. Daarmee verandert ook de manier waarop projecten succesvol ten uitvoer worden gebracht. Nieuwe contract- en organisatievormen, de steeds verder terugtredende overheid, het streven naar meer transparantie […]

Read More
Visie

Toekomstvisie Mensen die denken dat de bouw over drie jaar weer als vanouds zal zijn, hebben het mis. De afnemers hebben het blijvend voor het zeggen en we zullen als […]

Read More
Bouwmanagament

Het typerende in de bouw is dat alle partijen van verschillende vakdisciplines in een projectteam verenigd worden om samen een project te realiseren. Elke partij heeft een eigen belang in […]

Read More
Bouwbegeleiding

Directievoering en toezicht In het voortraject kunt u kosten besparen door de bouwdirectie voortijdig te betrekken in de prijs- en contractvorming. Door de hoeveelheid aan ervaring, opgedaan bij diverse bouwprojecten, […]

Read More
Bouw en woningtoezicht 

Tegenwoordig heeft de gemeente een meer dienstverlenende rol en gaan in taken terug naar de basis. De wetgeving is hierop aangepast zodat het antwoord richting de bewoners en bedrijven “Ja, […]

Read More