Tel: +31 (0)6 - 47 52 06 15
Email: v.degroot@PBI-Support.nl
Bewuste keuzesKennis van zakenOnafhankelijk en integer

Bewuste keuzes

PBI Support zorgt voor ervoor dat de keuzes die tijdens het proces gemaakt worden bewust en weloverwogen zijn.

Kennis van zaken

PBI Support maakt de vertaalslag van strategisch beleid naar de praktijk.

Onafhankelijk en integer

PBI Support is onafhankelijk en daarmee een betrouwbare en integere projectpartner.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

De bouw verandert. Daarmee verandert ook de manier waarop projecten succesvol ten uitvoer worden gebracht. Nieuwe contract- en organisatievormen, de steeds verder terugtredende overheid, het streven naar meer transparantie als gevolg van de bouwfraude, en de toenemende complexiteit van de omgeving, zijn slechts een greep uit de vele ontwikkelingen die aan de basis liggen van de actuele omslag in de sector.

De verwachting is dat het traditionele projectmanagement, waarbij vooral gestuurd wordt op tijd, geld en kwaliteit, zijn langste tijd heeft gehad. De gemiddelde projectomgeving zal dermate onvoorspelbaar worden dat het niet langer mogelijk is projecten te beheersen op basis van een vooraf opgesteld, dichtgetimmerd plan van aanpak. Er zijn nieuwe sturingsmethoden nodig. Dit houdt in dat er veel meer aandacht zal moeten komen voor ‘softe’ aspecten als samenwerken, flexibiliteit, het creëren van vertrouwen in het projectteam, en het denken in belangen van betrokkenen. De werkwijze die PBI Support hanteert is erop gericht om meer van elkaar te leren en het maximale uit de samenwerking te halen. Natuurlijk wordt daarbij de sturing op tijd, geld en kwaliteit niet uit het oog worden verloren.

Door het proces duidelijk inzichtelijk te maken en voldoende aandacht te geven aan de samenwerkingsverbanden worden de projecten efficiënter uitgevoerd en de projectbelangen integraal gedragen door alle stakeholders.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen De bouw verandert. Daarmee verandert ook de manier waarop projecten succesvol ten uitvoer worden gebracht. Nieuwe contract- en organisatievormen, de steeds verder terugtredende overheid, het streven naar meer transparantie […]

Read More
Visie

Toekomstvisie Mensen die denken dat de bouw over drie jaar weer als vanouds zal zijn, hebben het mis. De afnemers hebben het blijvend voor het zeggen en we zullen als […]

Read More
Bouwmanagament

Het typerende in de bouw is dat alle partijen van verschillende vakdisciplines in een projectteam verenigd worden om samen een project te realiseren. Elke partij heeft een eigen belang in […]

Read More
Bouwbegeleiding

Directievoering en toezicht In het voortraject kunt u kosten besparen door de bouwdirectie voortijdig te betrekken in de prijs- en contractvorming. Door de hoeveelheid aan ervaring, opgedaan bij diverse bouwprojecten, […]

Read More
Bouw en woningtoezicht 

Tegenwoordig heeft de gemeente een meer dienstverlenende rol en gaan in taken terug naar de basis. De wetgeving is hierop aangepast zodat het antwoord richting de bewoners en bedrijven “Ja, […]

Read More