Ontwikkelingen


De bouw verandert. Daarmee verandert ook de manier waarop projecten succesvol ten uitvoer worden gebracht. Nieuwe contract- en organisatievormen, de steeds verder terugtredende overheid, het streven naar meer transparantie als gevolg van de bouwfraude, en de toenemende complexiteit van de omgeving, zijn slechts een greep uit de vele ontwikkelingen die aan de basis liggen van de actuele omslag in de sector.

De verwachting is dat het traditionele projectmanagement, waarbij vooral gestuurd wordt op tijd, geld en kwaliteit, zijn langste tijd heeft gehad. De gemiddelde projectomgeving zal dermate onvoorspelbaar worden dat het niet langer mogelijk is projecten te beheersen op basis van een vooraf opgesteld, dichtgetimmerd plan van aanpak. Er zijn nieuwe sturingsmethoden nodig. Dit houdt in dat er veel meer aandacht zal moeten komen voor ‘softe’ aspecten als samenwerken, flexibiliteit, het creëren van vertrouwen in het projectteam, en het denken in belangen van betrokkenen. Natuurlijk moet daarbij de sturing op tijd, geld en kwaliteit niet uit het oog worden verloren.

Hoewel er veel gepraat wordt over innovatieve contracten en alternatieve aanpakken, maakt het aantal vernieuwde projecten nog steeds slechts een fractie uit van het totaal. ‘Traditioneel’ voert nog steeds de boventoon.  PBI Support erkent deze ontwikkelingen en gaat met de tijd mee. Door het proces duidelijk inzichtelijk te maken en voldoende aandacht te geven aan de samenwerkingsverbanden worden de projecten efficiënter en worden de projectbelangen integraal gedragen door de stakeholders.