Tel: +31 (0)6 - 47 52 06 15
Email: info@PBI-Support.nl
Bewuste keuzesKennis van zakenOnafhankelijk en integer

Bewuste keuzes

PBI Support zorgt voor ervoor dat de keuzes die tijdens het proces gemaakt worden bewust en weloverwogen zijn.

Kennis van zaken

PBI Support maakt de vertaalslag van strategisch beleid naar de praktijk.

Onafhankelijk en integer

PBI Support is onafhankelijk en daarmee een betrouwbare en integere projectpartner.

Verkoop- en verhuurtekeningen

Een verkoop- op verhuurtekening is een ideaal middel om te zorgen dat een woning sneller verhuurt of verkocht wordt. Met behulp van een goede tekening zijn geïnteresseerden beter in staat een beeld te vormen van het object.

Een verkooptekening kan een tekening zijn van de huidige situatie. Ook is het mogelijk om een verkooptekening te laten maken van een eventuele nieuwe situatie.Denk bijvoorbeeld aan een verkooptekening die verschillende indelingsvarianten laat zien.  Op deze manier benadrukt u de potetentie die de woning heeft en helpt het wellicht de geïnteresseerden sneller over de streep te trekken.

De tekeningen die wij voor u maken zijn 2D.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen De bouw verandert. Daarmee verandert ook de manier waarop projecten succesvol ten uitvoer worden gebracht. Nieuwe contract- en organisatievormen, de steeds verder terugtredende overheid, het streven naar meer transparantie […]

Read More
Visie

Toekomstvisie Mensen die denken dat de bouw over drie jaar weer als vanouds zal zijn, hebben het mis. De afnemers hebben het blijvend voor het zeggen en we zullen als […]

Read More
Bouwmanagament

Het typerende in de bouw is dat alle partijen van verschillende vakdisciplines in een projectteam verenigd worden om samen een project te realiseren. Elke partij heeft een eigen belang in […]

Read More
Bouwbegeleiding

Directievoering en toezicht In het voortraject kunt u kosten besparen door de bouwdirectie voortijdig te betrekken in de prijs- en contractvorming. Door de hoeveelheid aan ervaring, opgedaan bij diverse bouwprojecten, […]

Read More
Bouw en woningtoezicht 

Tegenwoordig heeft de gemeente een meer dienstverlenende rol en gaan in taken terug naar de basis. De wetgeving is hierop aangepast zodat het antwoord richting de bewoners en bedrijven “Ja, […]

Read More